Pulë dhe produkte të saj Renditi sipas:
Datës Çmimit më Ulët Çmimit më Lartë

Fileto Pule e fresket me vasket.

Fileto Pule e fresket me vasket. 244 Lekë / 500 gr

Fileto Pule e fresket me vasket .(jo e ngrire) 489/kg

Argeta,pashtete peshk tone 95 gr.

Argeta,pashtete peshk tone 95 gr. 145 Lekë / cope

Argeta,pashtete peshk tone 95 gr.

Frigo Food Fileto Pule 500 gr.

Frigo Food Fileto Pule 500 gr. 200 Lekë / pako

Frigo Food Fileto Pule 500 gr.

Argeta Junior Pashtete Pule 95 gr.

Argeta Junior Pashtete Pule 95 gr. 129 Lekë / cope

Argeta Junior Pashtete Pule 95 gr.

Cung Pule 690 gr.

Cung Pule 690 gr. 179 Lekë / 690 gr

Cung Pule. 260 leke/kg,(çmimi ndryshon në bazë të peshës e cila ndryshon me pak gramë) më shumë

Argeta,pashtetë pule 95 gr.

Argeta,pashtetë pule 95 gr. 130 Lekë / Copë

Argeta,pashtetë pule 95 gr.

Argenta junior chicken pate,pashtetë pule 95gr

Argenta junior chicken pate,pashtetë pule 95gr 129 Lekë / copë

Argenta junior chicken pate,pashtetë pule 95gr

Fix,fileto pule 400 gr.

Fix,fileto pule 400 gr. 230 Lekë / Copë

Fix,fileto pule 400 gr.