Maester chef ereza me mulli kokerr.

Kripë-Erëza-Koncentrate / Erёza

499 Lekë / pako


Detajet e Produktit

Maester chef ereza me mulli kokerr.

4 cope nga 45 gr