Avokado e zeze importi.

Fruta dhe Perime / Fruta të Freskëta

300 Lekë / 250 gr


Detajet e Produktit

Avokado e zeze importi.

(çmimi është në bazë të peshës, e cIla ndryshon me pak gram)

1200/kg


Produkti nuk është më në stok.