Krik Krak,Kikirik me levozhge me kg

Fruta dhe Perime / Fruta të Thata

165 Lekë / 300 gr

120 Lekë / 300 gr


Detajet e Produktit

Krik Krak Kikirik me levozhge me kg

Nga 550 l/kg

Vetem 400/kg