Lays cheese flavour,patatina me djathe 95 gr.

Patatina dhe të ngjashme / Patatina

100 Lekë / pako


Detajet e Produktit

Lays cheese flavour,patatina me djathe 95 gr.