Mashurka jeshile.

Fruta dhe Perime / Perime të Freskëta

80 Lekë / 500 gr


Detajet e Produktit

Mashurka jeshile

160/kg


Produkti nuk është aktualisht aktiv.