Politikat e Fshehtësisë

Të gjitha te dhënat e shënuara gjatë rregjistrimit , janë te ruajtura me kujdes në databasin e shoqërise, dhe nuk perdoren për asnje qellim tjetër, vetëm si adrese për dorëzimin e porosive.