Pyetësor & Sugjerime

Duhen vetëm pak minuta për të përmirësuar cilësinë e shërbimit tonë!

Klikoni linkun e mëposhtëm per pyetesorin e ri per Spar:

http://lime.cloudresearch.it/lime_new/index.php/survey/index/sid/562674/newtest/Y/lang/it